Библиотека » Политология и гуманитарные дисциплины » История Беларуси

История Беларуси - шпоры по билетам
[ Скачать с сервера (107.0 Kb) ] 11.06.2009, 16:04
История Беларуси - шпоры по билетам

Содержание
БІЛЕТ 1
1. Старажытныя жыхары на тэрыторыі Беларусі. Жыццё ва ўмовах першабытнага ладу.
2. Беларусь у гады першай сусветнай вайны.
БІЛЕТ 2
1. Беларускія землі ў X-XIII стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё.
2. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. ў Беларусі. Устанаўленне ўлады Саветаў.
БІЛЕТ З
1. Полацкае княства ў X-XIII стст. Княжацка-вечавы лад.
2.Стварэнне беларускай дзяржаўнасці (ліпень 1917-1920 г.).
БІЛЕТ 4
1. Культура Беларусі ў X—XIII стст.
2. Новая эканамічная палітыка ў БССР.
БІЛЕТ 5
1. Прычыны ўтварэння ВКЛ. Умацаванне вялікакня-жацкай улады ў першай палове XIV ст.
2. Палітыка беларусізацыі ў 20-х гг. Культурныя пераўтварэнні ў 30-я гг.
БІЛЕТ 6
1. Адносіны ВКЛ з Тэўтонскім Ордэнам і Залатой Ардой.
2. Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР. Галоўныя вынікі.
БІЛЕТ 7
1. Дзяржаўна-палітычнае і грамадскае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XIV-пачатку XV стст. Крэўская унія.
2. Становiшча Заходняй Беларусі ў 20—30-я гг. XX ст. Уз'яднанне беларускага народа.
БІЛЕТ 8
1. Прычыны ўтварэння Рэчы Паспалітай. Барацьба за дасягненне самастойнасці Вялікага Княства Літоўскага. Статут 1588 г.
2. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 20-х—пачатку 30-х гг. XX ст.
БІЛЕТ 9
1. Культура і царква ў Беларусі ў XVI—першай пало-ве XVII стст.
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Усталяванне акупацыйнага рэжыму.
Бiлет 10
1. Культура Беларусі ў II палове XVII-пачатку XVIII стст.
2. Масавая барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у БССР.
БІЛЕТ 11
1.Станаўленне фальваркава-паншчыннай сістэмы ў XVI-XVI 11. стст. Урбанізацыя. Першыя мануфактуры.
2. Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Бiлет 12
1. Прычыны падзелаў Рэчы Паспалітай. Паўстанне Т.Касцюшкі на Беларусі. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі.
2. Пераход БССР да мірнага жыцця (1945—1953 гг.). Аднаўленне народнай гаспадаркі. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё.
БІЛЕТ 13
1. Беларусь у вайне 1812 г.
2. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Міжна-родныя сувязі Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.
БІЛЕТ 14
1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў пер-шай палове XIX ст.
2. Супярэчнасці і дасягненні ў грамадска-палітычным жыцці БССР у другой палове 50-х—першай палове 80-х гг.
БІЛЕТ 15
1. Адмена прыгоннага права ў Беларусі. Буржуазныя рэформы.
2. Дасягненні ў развіцці культуры, навукі і адукацыі ў БССР у другой палове 50-х—першай палове 80-х гг.
БІЛЕТ 16
1. Паўстанне 1863 г. у Беларусі. Погляды і дзейнасць К. Каліноўскага
2. Галоўныя накірункі i даcягненi ў эканамічным развіцці БССР у II палове 50-х—першай палове 80-х гг.
БІЛЕТ 17
1. Культура Беларусі ў XIX ст.
2. Эканамічнае становішча Беларусі ў другой палове 80-х—пачатку 90-х гг.
БІЛЕТ 18
1. Развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў Беларусі ў пачатку XX ст. Сталыпінская рэформа.
2. Карэнныя змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў другой палове 80-х—пачатку 90-х гг. Дэмакра-тызацыя і шматпартыйнасць.
БІЛЕТ 19
1. Беларускі нацыянальна-культурны рух у пачатку XX ст.
2. Станаўленне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.
БІЛЕТ 20
1. Прычыны, асноўныя падзеі і вынікі буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1905—1907 гг. і лютаўскай рэ-валюцыі 1917 г. у Беларусі.
2. Развіццё культуры Рэспублікі Беларусь на сучас-ным этапе.


| Предмет: История Беларуси
| Вид материала: Шпаргалка
| Применялись в: Не РБ
| Теги: беларусь, БГУ, история Беларуси, История, шпоры, шпаргалки
| Просмотров: 14792
| Загрузок: 2282
| Комментарии: 1
| Оценка работы: 4.2/16
| Оценить материал

| Скачать с сервера (107.0 Kb)
Просмотров: 14792 | Загрузок: 2282 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.2/16

Последние материалы:
[23.12.2014] Деньги, кредит, банки - конспект лекций. (0)
[21.12.2014] Денежно-кредитное регулирование (0)
[21.12.2014] Конспект лекций по государсвенному бюджету (0)
[21.12.2014] Бюджетный учёт и отчётность - конспект лекций (0)
[05.12.2014] Бухгалтерский учёт - конспект лекций (0)
[05.12.2014] Конспект лекций по бизнес-планированию (0)
[05.12.2014] Анализ хозяйственной деятельности (0)
[18.06.2014] ИНВЕСТИЦИИ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА. (0)
[08.10.2012] Несколько советов о том, как выстроить успешное общение (1)
[22.07.2012] Методология речевого воздействия (0)
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]